محصول ارتباط با مشتری

  57,000تومان

  ۴۹,۰۰۰ تومان

  نام محصول: تبلیغ‌نویسی در وب
  مخاطب: پیشنیاز ندارد
  نوع محصول: DVD
  ملزومات استفاده: مدیران وب سایت، دارندگان وب سایت و مدیران بازاریابی
  قیمت: 49 هزار تومان